Zaaiplan

 Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Moestuinieren in de tuin van de ander

Zaai mee!


Met de afname van een Mijn tuin Jouw tuin Zaaiplan maakt u het voor Mijn tuin Jouw tuin mogelijk om mensen en groenten een jaar lang te laten groeien. Wie duurzaam deelt, groeit mee!


Met een investering van €250:


  • Bent u ambassadeur van een prachtig project in uw eigen gemeente;
  • Maakt u het mogelijk om bijzondere buurtactiviteiten te organiseren, zodat ‘omzien naar elkaar’ in de praktijk wordt gebracht. Bijvoorbeeld het verrassen van een oudere buurman/buurvrouw met groenten van MtJt of de organisatie van kookactiviteiten met/in de buurt;
  • Toont u uw sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en geeft u invulling aan uw MVO doelstelling;
  • Maakt u betaling van een vrijwilligersvergoeding aan tuincoördinatoren mogelijk;
  • Ontvangt u een Mijn tuin Jouw tuin groeipakket ‘Mijn tomaatje Jouw tomaatje’, waarmee u zelf tomaten verbouwt en oogst om zo symbolisch betrokken te blijven gedurende het groeiseizoen!


Mijn tuin Jouw tuin zet in op duurzaamheid van relaties en verbindt mensen en bedrijven in buurt, wijk en gemeente en wil daarom graag een duurzaam partnerschap aangaan met uw bedrijf.


We gaan graag met u in overleg wat de mogelijkheden zijn!

Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Moestuinmatcher/coach Edwin Gorissen

Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Telefoon: 0629044939

Tekst: Arianne Spek

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Inschrijving KvK: 72487569

RSIN: 8591.26.869

IBAN: NL84TRIO0379483769

Vormgeving: Idasign

laatste versie mei 2019