Zaai mee!

Mijn tuin Jouw tuin werkt!

 

Onze droom is steeds meer mensen laten participeren in de buurtprojecten van Mijn tuin Jouw tuin, zodat zij kunnen groeien door gezonde voeding, waardevolle sociale verbindingen en betekenisvolle activiteiten waarbij zij verantwoordelijkheid dragen. Deze groei leidt tot een betere gezondheid, een gevoel van behoren in de buurt en zinvol bezig zijn voor zichzelf en anderen, kortom; meer levensgeluk!

 

Zaai mee en word partner, sponsor of vriend van Mijn tuin Jouw tuin!

 

Edwin Gorissen, Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Tekst: Arianne Spek

Telefoon: 0629044939

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Vormgeving: Ida Gorissen: Idasign

laatste versie mei 2017