Visie en Missie

Mijn tuin Jouw tuin; Wie duurzaam deelt, groeit mee!

een buurtproject van (w)aarde

 

Mijn tuin Jouw tuin gelooft dat mensen groeien door gezonde voeding en waardevolle sociale verbindingen. Daarom zaait Mijn tuin Jouw tuin buurtprojecten waarbij het delen van een (moes)tuin in de buurt centraal staat. Tuiniers verbouwen en oogsten gezonde voeding voor zichzelf en anderen en alle betrokkenen helpen elkaar waar nodig.

Mijn tuin Jouw tuin is geen zorgproject, maar bouwt aan duurzame wijkcontacten door de inzet van gemotiveerde tuineigenaars, tuiniers, tuincoaches, tuincoordinators en buurtbetrokkenen. Delen, duurzaamheid en groei zijn de kernwaarden.

 

Delen

 • Mijn tuin wordt jouw (moes)tuin
 • Oogst delen met elkaar en de Voedselbank
 • Kennis en ervaring delen
 • Buurtbewoners delen in een verzorgde uitstraling van de tuin

 

Duurzaamheid

 • Gezonde voeding
 • Gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen
 • Voorkomen van verstening van tuinen
 • Sociale interactie
 • Langer thuis blijven wonen
 • Langdurige buurtcontacten
 • Tegengaan van eenzaamheid

 

Groei

 • Gebruik van biologische zaden
 • Gratis materialen door plaatselijke sponsors
 • Kennis en ondersteuning door tuincoach uit de buurt
 • Nieuwe hobby, leuke contacten, nieuwe mogelijkheden
 • Goed voor je gezondheid
 • Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander: met en voor elkaar!
 • Oogst voor jezelf, tuineigenaar, (mede)tuiniers en de Voedselbank
 • Trots zijn op het resultaat!

Edwin Gorissen, Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Tekst: Arianne Spek

Telefoon: 0629044939

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Vormgeving: Ida Gorissen: Idasign

laatste versie mei 2017