Hoe werkt het

Hoe werkt Mijn tuin Jouw tuin?

 

  • De aangeboden tuin wordt verdeeld in moestuinen van 25m2, voor minimaal een jaar.
  • Er wordt een tuinregelement opgesteld met de tuineigenaar.
  • De afspraken worden ondertekend door tuineigenaar en moestuinier.
  • Er wordt een persoonlijk zaaiplan gemaakt.
  • Mijn tuin Jouw tuin betrekt buurtbewoners door de inzet van moestuincoaches uit de buurt en het organiseren van jaarlijkse buurtactiviteiten.
  • Mijn tuin Jouw tuin zorgt via plaatselijke of landelijke sponsors voor zaden, gereedschap, kennis en ondersteuning.
  • Mijn tuin Jouw tuin gebruikt alleen biologische bestrijdingsmiddelen.
  • Eens per week biedt een tuincoach ter plekke advies en ondersteuning aan.
  • De oogst is voor jezelf, tuineigenaar, (mede)tuiniers en de Voedselbank!

Tuineigenaar: "Veel mensen vragen mij naar het project. Ik vind het leuk om meer contact te hebben en ik ga dit jaar zeker door!"

Edwin Gorissen, Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Tekst: Arianne Spek

Telefoon: 0629044939

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Vormgeving: Ida Gorissen: Idasign

laatste versie mei 2017